images (1)images

 Hoe werkt de scheidingscoach en mediator

In het proces van coaching en mediation zijn 3 fases belangrijk, namelijk de analyse fase, de coaching- of mediationfase, en de vervolgfase. Tijdens elk van deze fases levert de scheidingscoach professionele hulp aan de betrokken partners en hun omgeving.

Een scheiding is een emotionele gebeurtenis. De scheidingscoach helpt de partners om op een praktische en persoonlijke wijze de scheiding te realiseren.

Analysefase

In de analysefase stelt de scheidingscoach vast wat de aanleiding van de scheiding is. Aan de hand van die analyse zal de scheidingscoach adviseren om de scheiding met mediation dan wel met coaching te begeleiden.

Coachingfase

Als uit de analyse naar voren komt dat de partners hun relatie toch een nieuwe impuls willen geven kan een coaching-traject worden gevolgd. De scheidingscoach begeleidt dan beide partners om hun problemen uit te spreken en een nieuwe relatie op basis van vertrouwen en heldere afspraken te starten.

Mediationfase

Als de partners kiezen om de scheiding met behulp van mediation af te wikkelen begeleidt de scheidingscoach als onafhankelijke partij dit proces. Met respect voor de belangen van de beide partners worden afspraken tussen beide partners gemaakt die in een scheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd. Afspraken aangaande de kinderen worden vastgelegd in het ouderschapsplan.

Vervolgfase

In de vervolgfase blijven veel ex-partners zakelijk of prive aan elkaar verbonden. Bijvoorbeeld omdat er kinderen zijn waar beide partners voor blijven zorgen.

Of omdat er zakelijke belangen zijn waardoor de ondernemers in ontact blijven met elkaar.

In beide gevallen adviseert de scheidingscoach hoe de ex-partners een werkbare relatie kunnen houden.

De begeleiding gebeurt door middel van een individuele coaching of een communicatietraining. De scheidingscoach geeft ook advies aan direct betrokkenen, zoals ouders, kinderen, vrienden of collega’s. De scheiding tussen de partners roept ook bij hen vragen op die door de scheidingscoach beantwoord worden in een informatiebijeenkomst f workshop of in een op maat gesneden programma dat in overleg wordt opgemaakt.